KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO
KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO

Jest to czwarta już odsłona Klubu Kobiet Rynku Finansowego. Po sukcesie pierwszego spotkania organizatorzy — trzy prestiżowe instytucje i organizacje rynku finansowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz CFA Society Poland uznały, że projekt należy kontynuować, ponieważ nadal istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej kobiet oraz promocji rynku finansowego jako miejsca pracy o zróżnicowanym charakterze (ang. diversity).

Podczas listopadowego spotkania skupimy się na dwóch kwestiach: wrażliwości społecznej w świecie korporacyjnym oraz zmieniającej się roli kobiet w organiacjach. W programie znajdzie się na miejsce zarówno na wystąpienia indywidualnych prelegentów, jak i żywiołowe dyskusje. 

Zapraszamy również do zapoznania się ze stronami poświęconymi poprzednim spotkaniom w ramach naszego Klubu:
marzec 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
maj 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
wrzesień 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »

Oficjalnym partnerem Klubu Kobiet Rynku Finansowego jest organizacja Credit Suisse.

PROGRAM

 

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 29 listopada 2018 r. (czwartek)

16:00 Poczęstunek, rozmowy kuluarowe

16:30 Powitanie

 • Przedstawiciel Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
 • prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland

16:35 Wystąpienia głównego spikera: Credit Suisse

17:10 Panel dyskusyjny: „Wrażliwość społeczna w świecie korporacyjnym”

Na ile wrażliwość społeczna jest potrzebna w naszej pracy i dlaczego? Czy pozwala w kształtowaniu wybranej drogi zawodowej? W natłoku spraw, w życiu od zadania do zadania lub od deadline-u do deadline-u zaczynamy zapominać, że ci którzy z nami pracują też są ludźmi i tracimy wrażliwość na ich stany emocjonalne. O tym będziemy dyskutować.
Moderacja - prof. Krzysztof Jajuga,
Uczestnicy:

 • dr Agnieszka Kossowska, wykładowca Politechniki Opolskiej, studium języków obcych, ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepłenosprawnościami;
 • dr Katarzyna Sekścińska, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej UW;
 • Olga Grygier-Siddons, była CEO PwC w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • Ewa Sowińska, Biegły Rewident, partner w ESO Audit
 • Paula Rettinger, Prezes zarządu w Fundacja Zostaw Swój Ślad, wiceprezes zarządu appiCare sp z o.o. /hospiCare, oncoWay/.    

18:00 Przerwa kawowa

18:10 Panel dyskusyjny: „Zmiany i transformacje – rola kobiet w organizacji”

Żyjemy w czasie wyjątkowo szybkich i burzliwych zmian. Fuzje, przejęcia, przenikanie się kadr, outsourcing - wdrożenie i utrzymanie efektów zmian w każdej firmie i organizacji jest jednym z kluczowych wyzwań dla menedżerów. Jaka jest różnica w podejściu kobiet i mężczyzn, czy mogą się uzupełniać i dlaczego równowaga płci w takim czasie działa na korzyść firmy? To temat kolejnej dyskusji.
Moderacja: Izabela Olszewska,
Uczestnicy:

 • Agnieszka Basińska, HR Partner w Santander Leasing;
 • Lidia Jabłonowska-Luba, mBank/CRO;
 • Katarzyna Łasak, Prezes "Personalities";
 • Dawid Pyszniak, Compass&Partners;
 • Mec. Izabella Żyglicka, Adwokaci i Radcowie Prawni Ska.K., Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

19:00 Zakończenie konferencji, networking

PRELEGENCI
Podczas spotkania wystąpią
Agnieszka Basińska od początku swojej działalności zawodowej związana jest z HR.  Jest absolwentką uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo i administracja, specjalność prawo pracy. Od 2007 w Santander Leasing (wcześniej BZ WBK Leasing) wspiera biznes od strony zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje z liderami i najwyższą kadrą zarządzającą, wspierając ich przy wdrażaniu strategii personalnych. Zajmuje się budowaniem i analizą potencjału ludzkiego w organizacji, a także planowaniem długoterminowych planów rozwojowych, przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy w celu zapewnienia najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Działa charytatywnie, promuje zdrowy i aktywny styl życia. Jest pasjonatką biegania. Ceni w ludziach różnorodność, otwartość i szczerość.

Pasjonat doskonalenia, ekspert zarządzania zmianą, trener i coach. Prywatnie politolog po Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i wielbiciel dobrej literatury. Jest twórcą autorskiego podejścia do Lean Management jako racjonalnego zarządzania zasobami firmy i budowania koncepcji opartej na angażowaniu pracowników w budowanie przewagi konkurencyjnej.

Dawid i reszta zespołu Compass & Partners wdrażali Lean w ponad 30 firmach m.in.: PZU, Polfa Pabianice, Samat, Allianz, DB Schenker, GPW, Walk, FM Logistics, WAM, ZZN, CAT LC, DPD, Sinevia, Liberty Direct, GetIN, mBANK, Raiffeisen Polbank, Paula, Crispy Natural, Adamed, Tabor Dębica, mLeasing, BGŻ BNP Paribas, BGŻ BNP Paribas Faktoring, mFaktoring, Konsalnet, FIXIT, Holding Agraf, PKO Leasing.

Agnieszka Kossowska doktor nauk humanistycznych, tłumaczka przysięgła, absolwentka studiów podyplomowych Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu). Wykładowczyni Politechniki Opolskiej, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z zakresu psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, zaangażowana w tworzenie w Opolu placówki wspierającej dzieci objętych edukacją domową oraz w działalność społeczną i sprawy środowiska osób niepełnosprawnych. Autorka książki „Duże sprawy w małych głowach”, w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności. Naukowo interesuje ją wpływ pracy zawodowej jako czynnika chroniącego przed wypaleniem sił rodziców dzieci niepełnosprawnych. Prywatnie mama Natalii i Franka.
Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, coach i trener. Psycholog i ekonomistka. Adiunkt w katedrze Psychologii Społecznej, w zakładzie Psychologii Organizacji i Pracy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują psychologię ekonomiczną i ekonomię behawioralną. Szczególnie interesują ją tematy związane z psychologicznymi i socjologicznymi czynnikami wpływającymi na ryzykowne wybory finansowe i wybory konsumenckie jak również zagadnienia socjalizacji ekonomicznej. Autorka ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz około 70 wystąpień podczas konferencji naukowych. Od lat współpracuje z instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami łącząc z sukcesami naukę z praktyką. Z zamiłowania popularyzatorka nauki i żeglarka. Prywatnie mama Franka.
Absolwentka Językoznawstwa, Informacji naukowej i gospodarczej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i podyplomowego studium PR na SGH. Działalność zawodową rozpoczęła w styczniu 1996 r. w Dun & Bradstreet Polska. W 1999 r., po półrocznej pracy dla IIR Austria otworzyła polskie biuro międzynarodowej firmy konferencyjnej Institute for International Research, którym zarządzała przez 8 lat.

W ramach pracy dla IIR wraz z zespołem przygotowała liczne wizyty w Polsce międzynarodowych autorytetów, m. in. Toma Petersa, Michaela Portera, Philipa Kotlera, Roberta Kaplana i Rudolpha Giulianiego. Kolejnym etapem jej kariery jest własne przedsięwzięcie – firma szkoleniowa „Personalities” - działająca od 2007 r. Od roku 2013 jest członkiem międzynarodowej listy Global Board Ready Women.

Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przez 13 lat (do września 2009 roku) pracowała w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku dyrektora w dziale audytu i usług doradczych, Była członkiem Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Jest jest członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

W kadencji 2015-2019 została wybrana Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W kadencji 2007-2011 była również członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku oraz członkiem Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Zasiada w Radzie Programowej BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. Od września 2014 roku jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.

W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem.

Ewa jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów oraz członkiem: Rady Programowej OEES (Open Eyes Economy), Kapituły Dyrektor Finansowy Roku, oraz Kapituły Mistrz Biznesu. W 2017 r. została laureatem nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Założycielka i Wspólnik Zarządzający Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy. Od 1996 roku prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych w takich dziedzinach jak prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze, prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz negocjacje i mediacje.

Doradca prawno-biznesowy oraz korporacyjny wielu podmiotów gospodarczych.

Specjalistka od kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, która swoją wiedzę i doświadczenie uzupełnia tzw. umiejętnościami „miękkimi” potwierdzonymi uzyskanym wyróżnieniem na studiach podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej.

 

Członek Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako Analityk Giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje managerskie, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek zespołu doradczego.

 

Prezes zarządu Fundacji Zostaw Swój Ślad, która wspiera rodziny nieuleczalnie chorych dzieci i Dziecięce Hospicja Domowe, promuje ideę opieki Hospicyjnej i edukację przez sztukę.

Dyrektor Festiwalu Wrażliwego – festiwalu dokumentu i reportażu filmowego i prasowego o tematyce wrażliwej społecznie.

Wiceprezes zarządu AppiCare sp z o.o. który tworzy aplikacje telemedyczne wspierające lekarzy, zespoły medyczne i pacjentów przewlekle chorych leżących w domu. Między innymi HospiCare – aplikacja dla dziecięcych hospicjów domowych, OncoWay – aplikacja dla pacjentów onkologicznych, SanaCare aplikacja dla pacjentów sanatoriów i uzdrowisk.

Ma wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu na rynek  innowacyjnych projektów w branży finansowej, technologicznej i farmaceutycznej.

Grafik, fotografik, projektant, pasjonat sztuki, ambitnych działań społecznych, trener biznesu, strateg marketingu i komunikacji.

Szczęśliwy, spełniony człowiek.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
W przypadku pytań skontaktuj się z organizatorami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20- lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel. 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt:
Izabela Olszewska
Członek Zarządu, GPW


Telefon komórkowy: 605 470 652 
Email: izabela.olszewska@gpw.pl
www.gpw.pl

PARTNER
PARTNER MEDIALNY
PARTNER MEDIALNY